Uvod kompanije

Uvod kompanije

* Lian History


histor

* Lian Group


histor

* Industrijski dizajn


histor

* Stvaramo kreativnost


histor

Najinovativniji proizvođač na polju uređaja za unapređenje doma.

Lianchuang je postigao 1142 vrste patenata do 31. decembra 2019. godine. histor

* Izrada prototipa


histor

* Razvojni centar


histor

* Odeljenje za osiguranje kvaliteta


histor